بدون شرح

:: بدون شرحمدت زمان: 5 دقیقه 19 ثانیه

دریافت

منبع : بـ ران ــابدون شرح
برچسب ها :

مادر

:: مادر

ببار بــــ ران ــــا
تو نیز باید بباری
گاهی آنقدر سوز زیاد میشود 
که اشک هم باید گریه اش بگیرد
بــــ ران ـــــا هم باید بسوزد
و امشب تو سوز غریبانه ات را تندتر ببار
تو به گریستن مستحق تری بــــ ران ــــــا

باید بارید ؛ سوخت ؛ اما نساخت

***

مثال مادر سادات

زهرا(س)

منبع : بـ ران ــامادر
برچسب ها :

سئوال

:: سئوال

سئوال از محضر آیت الله بهجت(ره)

راه رسیدن به محضرامام عصر علیه السلام چیست؟

فرمودند:

مومن باید خود را در همه حال، 

در محضر آن حضرت ببیند. توجه داشته باشد

که هر کاری می کند، در محضر اوست.

او حتی از خیال شما، آگاه است.

حتی افرادی مانند سید مرتضی کشمیری ضمیر افراد را

می فهمیده اند،

چه رسد به امام عصر علیه السلام.

منبع : بـ ران ــاسئوال
برچسب ها : محضر ,علیه السلام

میلاد عشق

:: میلاد عشق

منبع : بـ ران ــامیلاد عشق
برچسب ها :